Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem

Poštovane koleginice i kolege, 

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci organizuje naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem, 10. novembra 2017. godine,  o temi: „(Re)konstrukcija društvene stvarnosti“, u prostorijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (Bulevar vojvode P.Bojovića 1A, 78000 Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina).

Saznajte više Preuzmite program

Факултет политичких наука

Podteme Konferencije „(Re)konstrukcija društvene stvarnosti“

Oblast politikologija:

 • Politika u vremenu postistine
 • Položaj kritičke misli o političkim procesima i analizi društvene stvarnosti
 • Novogovor i ideološka pometnja
 • Preobražaji političkih i nacionalnih identiteta
 • Izazovi novih politika i reforme političkih institucija
 • Javni interes u postčinjenično doba

Oblast sociologije:

 • (Re)konstrukcija u obrazovanju
 • (Re)konstrukcija u urbanoj sredini (brendiranje, savremene urbane potrebe, urbana umjetnost, kvalitet života itd.)
 • (Re)konstrukcija u ruralnoj sredini (opstanak sela, selo i seljaštvo, koncepti održivost sela, kvalitet života na selu, depopulacija sela itd.)
 • Savremeni sociološki fenomeni i moral
 • (Re)konstrukcija u kulturi
 • Savremene kulturne potrebe
 • Preispitivanje društvenih institucija u svijetu savremenih socioloških fenomena
 • Sociologija i medijska svakodnevnica

Oblast novinarstva i komunikologije:

 • Nova žurnalistička kultura u informacionom dobu
 • Sadržaj masovnih medija u odnosu na stvarnost
 • Postistina i novinarstvo u BiH

Oblast socijalnog rada:

 • Socijalni problemi kao konstrukti društvene stvarnosti
 • Humanizacija društvenih odnosa

Uvodničari

Speaker

prof. dr Miša Đurković

Naučni savjetnik Instituta za evropske studije Beograd
Speaker

prof. dr Nebojša Vladisavljević

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Bogradu
Speaker

prof. dr Srđan Šljukić

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Speaker

prof. dr Branimir Stojković

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Bogradu
Speaker

prof. dr Vladimir Barović

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Speaker

prof.dr Mladen Knežević

iz Zagreba
Speaker

prof. dr Miroslav Brkić

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Speaker

prof. dr Božo Milošević

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Važni datumi za učešće na Konferenciji

Poštovani, Vaše Sažetke možete poslati putem zvanične imjel adrese Konferencije konferencija@fpn.unibl.org ili putem ove veb stranice klikom na dugme ispod ovog teksta. Molimo Vas da vodite računa o važnim datumima koje smo naznačili u tabeli sa desne strane.

Pošaljite sažetak Pošaljite rad
 • 06. Oktobar 2017. Predaja sažetaka

  Poziv za dostavljanje Sažetaka je otvoren do 06. Oktobra 2017. godine (24:00 časa).

 • 13. Oktobar 2017. Informacija o prihvatanju

  Informacije o prihvatanju Sažetaka autori će dobiti nakon odobravanja od strane Recenzentskog odbora do 13. Oktobra 2017. godine.

 • 06. Novembar 2017. Predaja radova

  Autori odobrenih Sažetaka mogu poslati kompletne radove najkasnije do 06. Novembra 2017. godine (24:00 časa).