Упутство за писање САЖЕТКА

САЖЕТАК треба садржати између 250 и 280 ријечи.

Кључне ријечи се наводе на крају САЖЕТКА (5 кључних ријечи)

Структура САЖЕТКА:

Аутор (и):

(у фусноти навести титулу за сваког од аутора и институцију из које долази)

На примјер:

1. Редовни професор, Универзитет у Београду, Филозофки факултет
2. Студент докторског студија, Свеучилиште у Загребу, Правни факултет

НАСЛОВ РАДА

(Times New Roman 12, Bold)

  • Проблем којим се бави рад и инспирација аутора за рад:
  • Циљ рада: 
  • Методологија:
  • Ограничења истраживања (рада):
  • Резултати/генерални закључак:
  • Оправданост истраживања/рада:
  • Кључне ријечи (5 ријечиi):

Форма за слање Сажетка

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com