Вишеструки изазови политичког и друштвеног живота данашњице научну и интелектуалну јавност упућују на нове испите одговорности, аналитичности, начелности и далековидости. Какви су домети политиколошких тумачења, интерпретација и прогноза друштвених процеса у којима се налазимо? Да ли је неопходна реконструкција политичких институција или и ново моделирање јавних политика? Какве су рефлексије кризе националних и политичких идентитета, политичког система и грађанске компетенције? Како обновити и изградити политичко повјерење и прилагодити политичку културу? Шта је наша истина и које су карактеристике наше постистине? Имамо ли нову журналистичку културу? Ствара ли се све већи јаз између урбаних и руралних средина? Какве су нам образовне и културне потребе? Како друштвена стварност конструише социјалне проблеме? Како друштвени односи и њихове карактеристике утичу на приступ човјеку и његовим потребама...

Радови који буду позитивно оцијењени од стране Рецензентског тима биће објављени у посебном двоструко рецензираном Зборнику конференције „(Ре)конструкција друштвене стварности“.

Упутство за ауторе

Упутство за ауторе можете преузети кликом на слиједећи линк.

Регистрација

Рок за регистрацију учесника је 01.новембар 2017.

Котизација

Упутство за уплату (унутрашњи платни промет Босне и Херцеговине)

Упутство за уплату из иностранства